Adymus dissenya i desenvolupa sistemes de generació d'energia renovable que cobreixen una part significativa de la seva demanda energètica.

Aquests sistemes de generació: redueixen els costos energètics, són inesgotables, disminueixen la dependència energètica exterior i substitueixen la utilització de combustibles fòssils reduint de manera considerable l'impacte mediambiental.

Solucions

Autoconsum Habitatges Unifamiliars

Execució d'instal·lacions solar fotovoltaiques en règim d'autoconsum individual. Tenint en compte la superfície útil de la coberta i la demanda energètica, projectem la planta solar que més s'adapti a les seves necessitats. Una vegada executada, el client percep els estalvis generats per l'autoconsum de l'energia solar i la compensació d'excedents.

Autoconsum Comunitats de Propietaris

Execució d'instal·lacions solar fotovoltaiques en règim d'autoconsum col·lectiu. Tenint en compte la superfície útil de la coberta i la demanda energètica, projectem la planta solar que més s'adapti a les necessitats de la comunitat energètica. Una vegada executada, els veïns perceben i comparteixen els estalvis generats per l'autoconsum de l'energia solar i la compensació d'excedents.

Compartició d'energia mitjançant l'acord de repartiment:

  • Entre veïns , locals comercials i serveis comuns.
  • Entre serveis comuns, ESC, ASC, PK.

Solar Tèrmica

Disseny d'instal·lacions solar tèrmiques que cobreixin part de la demanda de l'Aigua Calenta Sanitària (ACS) i Clima.

Aquesta pàgina utilitza cookies