L'Eficiència Energètica és essencial per a garantir un creixement sostenible i una de les formes més rendibles de reduir les emissions contaminants i assegurar el proveïment energètic.

La finalitat de Adymus és acompanyar als seus clients en la detecció i materialització d'oportunitats d'estalvi que milloren l'eficiència dels habitatges, optimitzen la demanda energètica i redueixen les seves emissions mantenint el nivell de confort.

Solucions

Auditories Energètiques

Realització d'auditories energètiques per a detectar oportunitats d'estalvi i optimitzar l'Eficiència Energètica de les instal·lacions.

  • Auditoria bàsica

Tecnología LED

Anàlisi de la situació actual i disseny d'una solució a mesura que optimitzi els nivells lumínics d'acord amb les necessitats del client.

  • Substitució de llums convencionals per tecnologia LED
  • Control per sectors i aportació llum natural en zones comunes i aparcaments.

Clima

Disseny de solució que garanteixi el confort i els nivells de temperatura objectiu, minimitzant el consum energètic i els costos de manteniment.

  • Bombes de calor (Aire condicionat)
  • Aerotèrmia
  • Biomassa

Optimització de Contractes de Subministraments

Anàlisi de la contractació actual, revisant els termes de potència i energia, ajustant la potència contractada a les necessitats reals del client i proposant la comercialitzadora que ofereixi les millors condicions.

Aquesta pàgina utilitza cookies