Adymus executa projectes clau en mà, des de la seva concepció, disseny de la solució tècnica, finançament del projecte -si es requereix- i execució, fins a la seva posada en marxa i mesurament de resultats.

Detecció d'oportunitats d'estalvi'

  • Visita de camp.
  • Recollida i anàlisi de dades.
  • Identificació dels principals consumidors d'energia.

Disseny de solucions

  • Diagnòstic de la situació actual.
  • Mesures de millora incloent inversió requerida, estalvis generats i període de retorn.
  • Presentació de la proposta al client.

Execució claus en mà

  • Cerca de finançament, si es requereix.
  • Signatura d'un Contracte de Rendiments Energètics que garanteixi els estalvis previstos, si es requereix.
  • Execució de les mesures seleccionades pel client sobre la base de criteris de rendibilitat o nivell de servei.

Medició de resultats

  • Anàlisi de resultats i comprovació dels estalvis reals obtinguts. Aplicació de mesures d'ajust.

Aquesta pàgina utilitza cookies