Adymus dissenya i desenvolupa sistemes de generació d'energia renovable que cobreixen una part significativa de la seva demanda energètica.

Aquests sistemes de generació: redueixen els costos energètics, són inesgotables, disminueixen la dependència energètica exterior, incrementen la seguretat de subministrament i substitueixen la utilització de combustibles fòssils reduint de manera considerable l'impacte mediambiental.

Solucions

Autoconsum d'energia solar

Disseny i execució de plantes solars fotovoltaiques a mesura maximitzant la seva rendibilitat. A partir de la corba de consums del client, es determinen amb exactitud els estalvis generats per la disminució de la demanda energètica de la xarxa i la potència òptima a contractar.

Autoconsum per a Propietaris amb inquilí

Disseny i execució de plantes solars fotovoltaiques en règim d'autoconsum per a propietaris d'immobles, incrementant així la rendibilitat i valor d'immoble. El propietari ven l'energia produïda al seu inquilí a un preu pactat entre les parts, per deixat del preu que li ofereix la seva comercialitzadora.

Solar Tèrmica

Disseny d'instal·lacions solar tèrmiques que cobreixin part de la demanda de l'Aigua Calenta Sanitària (ACS) i Clima.

Aquesta pàgina utilitza cookies