Adymus ofereix el finançament que millor s'adapti a les necessitats del client, de tal manera que no li requereixi cap inversió i aquest pugui dedicar els seus recursos financers al seu core-business.

Aquest finançament es dissenya de tal manera que l'estalvi generat superi la quota del finançament, obtenint així un benefici des del mateix moment de la posada en marxa del projecte.

Solucions

Model ESCO

Adymus, com a ESCO (Energy Service Company), realitza la inversió pel client per a optimitzar el consum energètic. Els estalvis generats es distribueixen de manera que una part es destina a cobrir el cost del finançament i l'altra és estalvi net per al client. Aquests estalvis es garanteixen per contracte, assumint Adymus el risc tècnic i financer. Finalitzat el contracte, els estalvis els percep íntegrament el client.

Crowdfunding

El model de micromecenatge és un sistema de finançament col·lectiu en el qual diferents persones (inversors) presten petites quantitats de diners a una empresa a canvi d'un retorn financer estipulat en un contracte de préstec.

ECO Rènting / Lísing

El model de rènting consisteix en un contracte de lloguer en el qual se cedeixen equips tecnològics que disminuiran la despesa energètica a canvi del pagament d'una renda fixa. A la finalització del contracte el client pot comprar els actius a un preu reduït. Les despeses de manteniment poden estar o no inclosos.

Aquesta pàgina utilitza cookies