Adymus dissenya i desenvolupa sistemes de generació d'energia renovable que cobreixen una part significativa de la seva demanda energètica.

Aquests sistemes de generació: redueixen els costos energètics, són inesgotables, disminueixen la dependència energètica exterior, incrementen la seguretat de subministrament i substitueixen la utilització de combustibles fòssils reduint de manera considerable l'impacte mediambiental.

Solucions

Autoconsum d'energia solar

Disseny i execució de plantes solars fotovoltaiques a mesura maximitzant la seva rendibilitat. A partir de la corba de consums del client, es determinen amb exactitud els estalvis generats per la disminució de la demanda energètica de la xarxa i la potència òptima a contractar.

Autoconsum per Propietaris amb inquilí

Disseny i execució de plantes solars fotovoltaiques en règim d'autoconsum per a propietaris d'immobles, incrementant així la rendibilitat i valor d'immoble. El propietari ven l'energia produïda al seu inquilí a un preu pactat entre les parts, per sota del preu que li ofereix la seva comercialitzadora.

Solar Tèrmica

Disseny i execució d'instal·lacions solar tèrmiques que cobreixin part de la demanda de l'Aigua Calenta Sanitària (ACS) i/o climatització. Posada en marxa d'instal·lacions obsoletes.

Biomassa

Disseny i implementació de calderes de biomassa per a la producció de calor de manera renovable que cobreixi la demanda d'ACS, calefacció i/o vapor per a processos industrials, reduint la despesa energètica i emissions de CO₂.

Microgeneració

Disseny i execució de sistemes de cogeneració de petita potència per a la producció simultània d'electricitat i calor, millorant el rendiment i generant estalvi econòmic i una reducció d'emissions de gasos contaminants.

Parcs Solars per venta a xarxa

Anàlisi de viabilitat, obtenció de permisos, execució i gestió de parcs solars per a venda a xarxa.

Aquesta pàgina utilitza cookies