Dissenyem i implementem un pla de millora contínua amb objectius de consum i accions periòdiques per a aconseguir-los.

Solucions

Sistemes de Gestió Energètica

Un SGE té com a objectiu últim fer un ús eficient de l'energia. Suposa el desenvolupament d'una política energètica, establint objectius de consum i el disseny d'un pla d'acció per a aconseguir-los. Això implica, entre altres, la implementació de noves tecnologies més eficients, reducció de la despesa energètica o la millora de processos per a reduir els costos energètics.

ISO 50.001

Implementació de la norma ISO 50.001 per a mantenir i millorar un sistema de gestió d'energia en una organització, el propòsit de la qual és el de permetre-li una millora contínua de l'eficiència energètica, la seguretat energètica, la utilització d'energia i el consum energètic amb un enfocament sistemàtic. Aquest estàndard apunta a permetre a les organitzacions millorar contínuament l'eficiència, els costos relacionats amb energia, i l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

Optimització contractes subministraments

Anàlisi i revisió anual de la contractació de subministraments, revisant els termes de potència i energia, ajustant la potència contractada a les necessitats reals del client i proposant la comercialitzadora que ofereixi les millors condicions.

Aquesta pàgina utilitza cookies